Povežite se
Naš mali kabinet mesto je gde deca kroz igru i uz osmeh, uče i unapređuju svoje saznajne i govorno-jezičke sposobnosti.

Edukativni kabinet “Slovo i reč” pruža sledeće usluge:
– Logopedska dijagnostika i tretman dece i odraslih
– Savetodavni rad sa roditeljima
– Ranu intervenciju i stimulaciju
– Trijažno testiranje za upis u školu i vrtić
– Reedukacija psihomotorike
– Senzorna integracija
– Floor time metod
– Priprema za školu, razvoj fine motorike, grafomotrike