Povežite se
Rad se sprovodi kroz individualne logopedske tretmane prilagođene potrebama deteta. U svom radu edukativni kabinet „Slovo i reč“ koristi tradicionalne i savremene dijagnostičke i terapijske metode i tehnike. Koristeći raznovrsan i kvalitetan materijal učenje sprovodimo kroz igru i pažljivu stimulaciju prilagođenu potrebama deteta. Nakon prvog susreta i opservacije, kao i tokom kontinuiranog rada, roditelji dobijaju savete o načinu podsticanja komunikativnih sposobnosti deteta.
https://pronadjiusrbiji.rs/listing/logoped-pancevo-slovo-i-rec/